fbpx

Analysere Resultater fra Facebook Annonser - 4 enkle trinn

av Thomas James McBride

Analysere resultater fra Facebook

Analysere Resultater fra Facebook Annonser - 4 enkle trinn

Å analysere resultater fra en Facebook Annonse tar tid å lære seg. Det er lett å bli desorientert når man ser over alle de forskjellige målsettingene som for eksempel rekkevidde, eksponeringer, klikk osv. Derfor har vi laget en enkel, trinnvis gjennomgang av hvordan du kan se gjennom resultatene av din annonse, hvilke målsettinger som er viktigst og hvordan du kan sette de opp.

I denne artikkelen vil du lære om:

  1. Hvordan måle resultatet av en annonse (Return on Ad spend & Facebook Piksel)
  2. Hvor kan du sette opp målinger? (Kampanje, annonsesett & annonse)
  3. Viktige målsettinger & hvordan analysere de (målsettinger & sammenheng)
  4. Hva bør du gjøre for å utbedre resultater?

 

Hvordan måle resultater av en annonse

Det er lett å bli desorientert når man ser over alle de forskjellige målsettingene som for eksempel rekkevidde, eksponeringer, klikk osv. Hovedintensjonen med å annonsere, er å tjene penger. Derfor er den viktigste målsettingen ROAS, Return on Ad Spend.

For å regne ut ROAS tar man inntektene man har fått fra annonsen minus pengene du har brukt på annonsen. Det er viktig å bemerke seg at antallet konverteringer på annonsen ikke alltid stemmer med hva du faktisk har fått. Derfor anbefaler vi å måle konverteringene etter hva du faktisk har solgt for.

 

Inntekt – annonsekostnad = ROAS

 

For nettbutikker så er dette relativt enkelt å regne ut. Her tar du inntektene du har fått fra kunder som har landet på nettsiden fra annonsen din, minus annonsens kostnader. Du kan måle alle som lander på siden din fra annonsen ved å sette opp sporingsfunksjonen, Facebook Piksel. Om du vil vite mer anbefaler vi å lese denne artikkelen om hvordan man setter opp Facebook Piksel slik at kundereisen måles fra første til siste steg.

For andre næringer krever det at du har en egendefinert url på landingssiden til annonsen, slik at man kan se hva annonsen har bidratt med av aktivitet og handlinger på nettsiden. Dersom konverteringen innebærer at kunden sender inn et skjema på landingssiden, kan Facebook Piksel også måle dette.

Jeg skal gå gjennom de viktigste målsettingene i Facebook Business Manager, og hva man bør være på utkikk etter.

 

Kampanje, annonsesett, annonse – Hvor kan du sette opp målinger?

Facebook Business Manager, så deles annonsen opp i tre deler:

«kampanje» – gir deg en overordnet kampanjeoversikt, her kan du sette generelle innstillinger på alle annonsene du kjører. Her kan man sette den målsettingen som man ønsker at Facebook skal måle resultatet opp mot.

Analysere resultater fra Facebook annonser - 4 enkle steg

 

«Annonsesett» – tar for seg hvor konverteringen foregår (Nettsted, App, Messenger). Her kan man sette opp Facebook Piksel, slik at konverteringshendelsen kan spores. Under «annonsesett» kan man også beregne tidsplan og budsjett for annonsen, samt tilpasse målgruppen annonsen skal nå ut til.

 

Analysere resultater fra Facebook annonser - 4 enkle steg

«Annonse» – Her ligger selve annonsen, visuelt framstilt. Her kan man redigere måten annonsen skal se ut, legge til piksel og hvilke nettstedshendelser du ønsker å bli sporet, samt lage en egendefinert URL.

Hvis du lurer på mer rundt det å sette opp en annonse, kan du sjekke ut dette innlegget her.

 

Viktige målsettinger & hvordan analysere de

Her ligger alle de viktigste målsettingene for Facebook Ads, samt viktige forutsetninger rundt hva de forteller deg av resultater. Først vil jeg ta for meg dataen man får av kampanjen på FBM.

 

Rekkevidde og Lenkeklikk

Rekkevidde er antallet folk som har sett annonsen din minst én gang, og viser deg antallet unike visninger. Det som er viktig å bemerke seg med rekkevidden på en annonse, er at den sier ingenting om hvor suksessfull annonsen er. Men når du sammenligner rekkevidden med lenkeklikk og aktivitet på landingssiden, får du en indikasjon på hvor treffsikker annonsen er i forhold til målgruppen du har satt opp.

Hvis rekkevidden er veldig høy, men du har få lenkeklikk, kan det bety at annonsens målgruppe er for bred og at mottakeren ikke finner innholdet relevant.

 

Eksponeringer og Frekvens

Eksponeringer er det totale antallet av alle som annonsen har nådd ut til, der den tar med alle gangene den er blitt nådd av samme person med i summen.

Frekvens forteller deg antallet ganger samme person ser annonsen din. Dersom du har hatt en kampanje ute over en god stund, vil vi anbefale å følge nøye med på tallet. Vi vil si at frekvensen på en annonse bør ikke overstige 3.

 

CPC (Cost per Click) og CTR (Click through Rate):

Cost per Click forteller deg gjennomsnittet av hva det koster deg for å få ett lenkeklikk til landingssiden, der Click through Rate forteller prosentandelen av folk som klikker seg inn etter å ha sett annonsen din. Disse målene er ikke superviktige, men gir en forståelse av hvor tiltrekkende annonsen er overfor målgruppen du har satt.

Viktige indikatorer:

·  Hvis du ser en høy CPC – sammenlign med CTR. Dersom du har en lav CTR i tillegg, indikerer det at annonsen ikke er visuelt tiltrekkende for målgruppen eller at annonsen ikke er relevant nok.

·  Dersom du opplever det motsatte, som i utgangspunktet er en bra ting, men får likevel ikke høyere konverteringsrate. Det kan bety at problemet oppstår på landingssiden, og at kundereisen ikke er enkel nok for målgruppen, eller at nettsiden ikke er av høy nok kvalitet. Derfor er det viktig å måle hele kundereisen med facebook Piksel, og vi anbefaler å bruke Heatmaps på nettsiden til å forstå hvordan kunden opptrer på siden din.

 

CPA (Cost per Action):

Cost per Action avhenger av hvilken Action/handling du ønsker at prospektet skal gjøre. Det kan innebære lenkeklikk, «spill av» knapp til en video, likerklikk osv.

Viktige indikatorer:

·  CPA gir et relativt treffsikkert blikk på hvor bra annonsen din er. Dersom du klarer å holde CPA lav, gir det gode indikasjoner på at du vil få høyere konverteringsrate og mer inntekt.  

·  Om du har en høy CPA betyr det at annonsen ikke får mottakeren til å ta ønsket handling. Det kan være forårsaket av mange faktorer, men mest sannsynlig så betyr det at annonsen ikke er tydelig nok eller fristende nok til at mottakeren gjør ønsket handling.  

Nå har vi vist noen av de viktigste målsettingene man kan ta for seg. Husk at målsettingene individuelt kan ofte føre til mer forvirring, og derfor er det kritisk å bruke flere målsettinger og sammenligne de opp mot hverandre.

 

Hva bør du gjøre når du skal utbedre resultater?

Vår sterkeste anbefaling til å utbedre resultater, er A/B tester. Det gir deg muligheten til å sende ut flere annonser med ulike perspektiver mot kunden, som kan sammenlignes underveis og i etterkant. Når du skal forsøke å utbedre resultater bør du lage to relativt like A og B annonser, men prøv ut forskjellige metoder/varianter i der du tror problemet foreligger.

Dersom du vil lære mer om hvordan man kan gjennomføre A/B tester, les dette innlegget.